Пројекти

Усвојен финасијски план за 2018. годину.

Савет МЗ Горња Каменица, 23.09.2017. године, усвојио је финансијски план за 2018. годину. Финасијским планом бр: 21/2017 су обухваћени следећи пројекти:

  1.  АДАПТАЦИЈА СЕОСКОГ ДОМА КУЛТУРЕ.
  2.  АДАПТАЦИЈА ЗГРАДЕ МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ.
  3.  ОРГАНИЗАЦИЈА КУЛТУРНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ „ДАНИ ЗАВИЧАЈА“.
  4.  УРЕЂЕЊЕ ИЗЛЕТИШТА „БАРА“.
  5.  УРЕЂЕЊЕ ИЗЛЕТИШТА „ПЕЧ“.
  6.  РЕНОВИРАЊЕ СПОМЕН ЧЕСМЕ
  7.  КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ
  8.  ЕНЕРГЕТСКЕ УСЛУГЕ
  9.  ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА И БАНКАРСКИХ УСЛУГА

Комплетан документ финансијског плана можете преузети кликом овде.